ΤΟ PROJECT

Η πρωτοβουλία «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία» επιδιώκει να δημιουργήσει το έρεισμα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων ανοιχτής καινοτομίας στον επιχειρηματικό κόσμο του Δήμου Κοζάνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης, σε συνεργασία με:

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Tο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
To Επιμελητήριο Κοζάνης
Την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
και την ΑΝΚΟ – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

Η πρωτοβουλία αυτή ενσαρκώνει τη βούληση του Δήμου Κοζάνης και των φορέων της περιοχής να υποστηρίξουν με όλο το δυναμικό που διαθέτουν την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας με έμφαση στην καινοτομία,  ενθαρρύνοντας τους νέους ανθρώπους να αντιληφθούν τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και φέρνοντάς τους πιο κοντά με την πραγματικότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά τη διάρκεια του «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία» επιλεγμένες υφιστάμενες ή και νεοφυείς (start ups) επιχειρήσεις θα αναθέσουν πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις ανάπτυξης ή διαμόρφωσης ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, με στόχο να εντοπιστούν και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα ή αστοχίες ως προς την επιτυχή αποδοχή του από την αγορά.

Αναλυτικότερα, η επιχειρηματική αυτή πρόκληση θα τεθεί σε διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ δύο (2) επιλεγμένων ομάδων οι οποίες θα κληθούν να αναπτύξουν μία συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης του προτεινόμενου προϊόντος/υπηρεσίας.

Παράλληλα, ένας εξειδικευμένος μέντορας με εμπειρία στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων, θα υποστηρίζει τις ομάδες, ενώ οι καλύτερες ομάδες θα μπορούν να κερδίσουν ως έπαθλο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (σύντομη πρακτική) στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Yφιστάμενες επιχειρήσεις
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού & ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τουλάχιστον δύο ομάδες εργασίας 3-5 ατόμων οι οποίες θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους για να προτείνουν στρατηγικές ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας που σχεδιάζουν.

Nεοφυείς επιχειρήσεις

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις* μπορούν να προέρχονται και από περιοχές εκτός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ θα πρέπει και αυτές να βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και στη διαδικασία εκκίνησης μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τουλάχιστον δύο ομάδες εργασίας 3-5 ατόμων οι οποίες θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους για να προτείνουν στρατηγικές ανάπτυξης ή και διαφοροποίησης της επιχειρηματικής ιδέας τους, αν απαιτηθεί, διεξάγοντας έρευνα αγοράς και αξιολογώντας τις
συνθήκες – τάσεις των διεθνών αγορών. (*δεν απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη δραστηριότητας )

Nέους επίδοξους επιχειρηματίες

Οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες π.χ. τελειόφοιτοι ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κλπ.) που μπορεί να προέρχονται και από περιοχές εκτός Δυτικής Μακεδονίας ή από όμορες Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες αξιολόγησης κατά τη φάση ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας με στόχο την υλοποίηση με μικρότερη πιθανότητα αστοχίας.

ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΙ

Η πρωτοβουλία «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία» εστιάζει, στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων υφιστάμενων και νέων επίδοξων επιχειρηματιών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής των αρχών ανοιχτής καινοτομίας, στη δικτύωση με τους τοπικούς φορείς και στη συμβουλευτική καθοδήγηση.

Η πρωτοβουλία συμβάλλει:

Στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας να αξιοποιήσουν εμπράκτως τη γνώση νέων ανθρώπων, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών

Στην ανάπτυξη ή και τη διαφοροποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού, με στόχο την επίτευξη θετικότερων για την επιχείρηση αποτελεσμάτων

Στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων και παράλληλα στην ανάπτυξη αντίληψης για τις ανάγκες της σύγχρονης, ανταγωνιστικής αγοράς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις με χρονική διάρκεια από τον Ιούλιο 2017 έως και τον Νοέμβριο 2017.

Συνολικά πέντε (5) μήνες.