ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (υφιστάμενες ή νεοφυείς) που θέλουν να συμμετέχουν με ένα project καινοτομίας