Ολόκληρη η εκδήλωση ολοκλήρωσης του προγράμματος Κοζάνη Ανοιχτή Καινοτομία 2017